Farger/Genettikk/Avl/Standard

Farge og mønster

Colorpoint

Brun-RAG n. Blå-RAG a. Sjokolade-RAG b. Lilla-RAG c. Rød-RAG d.

Crem-RAG e.

Tabby colorpoint 

Bruntabby-RAG n 21. Blåtabby-RAG a 21. Sjokoladetabby-RAG b 21. Lillatabby-RAG c 21. Rødtabby-RAG d 21. Cremtabby-RAG e 21.

Skilpadde colorpoint

Brunskillpadde-RAG f. Blåskillpadde-RAG g. Sjokoladeskillpadde-RAG h.

Lillaskillpadde-RAG j. 

Skilpaddetabby colorpoint

Brunskillpadde tabby-RAG f 21. Blåskillpadde tabby-RAG g 21. Sjokoladeskillpadde tabby-RAG h 21. Lillaskillpadde tabby RAG j 21.

Bicolor

Brun-RAG n 03. Blå-RAG a 03. Sjokolade-RAG b 03. Lilla-RAG c 03 Crem-RAG e 03. Rød-RAG d 03.

Tabby bicoclor

Bruntabby-RAG n 03 21, Blåtabby-RAG a 03 21. Sjokoladetabby-RAG 03 21. 

Lillatabby-RAG c 03 21. Cremtabby-RAG e 03 21. Rødtabby-RAG d 03 21

Skillpadde bicolor

Brun Skillpadde-RAG f 03 . Blå Skillpadde-RAG g 03.

Sjokolade Skillpadde-RAG h 03. Lilla Skillpadde-RAG j 03.

Skillpaddetabby bicolor

Brun Skillpaddetabby- RAG f 03 21. Blå Skillpaddetabby-RAG g 03 21.

Sjokolade Skillpaddetabby-RAG h 03 21. Lilla Skillpaddetabby-RAG j 03 21.

MITTED

Brun mitted-RAG n 04. Blå mitted-RAG a 04. Lilla mitted-RAG c 04. Sjokolade mitted-RAG b 04. Rød mitted-RAG d 04. Crem mitted-RAG e 04.

Tabby mitted

Brun tabby-RAG n 04 21. Blå tabby-RAG a 04 21. Lilla tabby-RAG c 04 21. Sjokolade tabby-RAG b 04 21. Rød tabby-RAG d 04 21.

Crem tabby-RAG e 04 21.

Skillpadde Mitted

Brun Skillpaddemitted-RAG f 04. Blå Skillpaddemitted-RAG g 04. Lilla Skillpaddemitted-RAG j 04. Sjokoladeskillpadde mitted-RAG h 04. 

Skillpaddetabby Mitted

Brun Skillpaddetabby mitted-RAG f 04 21.

Blå Skillpaddetabbymitted-RAG g 04 21.

Lilla Skillpaddetabbymitted-RAG j 04 21. Sjokoladeskillpaddetabby mitted-RAG h 04 21. 

Farge kombinasjonerBrun (n) Hun

Blå (a) Hun

Lilla (c) Hun

Sjokolade (b)Hun

Rød (d) Hun

Crem (e) Hun

Brun skillpadde (f) Hun

Blåskillpadde (g) Hun

Sjokoladeskillpadde (h) Hun

Lillaskillpadde (j) Hun

Brun Hann

n

n

n

n

n,d,f

n,f

n,d,f

n,d,f

n,f

n,f

Blå Hann

n

a

a

n

a,d,g

a,g

n,d,f

a,d,g

n,f

a,g

Lilla Hann

n

a (avkom bærer)

c

b

a,d,g

e,c,j

n,d,f

a,d,g

c,b,h

a,c,g,j

Sjokolade Hann

n

(avkom bærer)

n (avkom bærer)

b

b

n,d,f

j,b,h,n,f

n,d,f

n,d,f

n,b,f,h

n,b,f,h

Rød (d) Hann

n,f

n,f

n,f

n,f,d

d

d

n,d,f

n,d,f

n.d.f

a,d,g

Crem (e) Han

n,f

a og g

n,a,d,c,f,g,h,j

n,b,e,f,h

d

d,e

n,d,f

e,a,g

n.d.f

d,e,j,g

Sjokolade og dilutionHer er stor mulighet for at jeg har missforstått noe. Men link til genetikk HER

Han bortover

Hun Nedover

Brun

Brun (Dilution)

Brun Sjokolade

Brun (dilution og sjokolade)

Blå

Blå
(sjokolade)

Sjokolade

Sjokolade (dilution)

Lilla

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun (Dilution)

Brun

Brun og Blå

Brun

Brun og blå

Brun og blå

Brun og blå

Brun

Brun og blå

Brun og blå

Brun Sjokolade

Brun

Brun

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun (dilution og sjokolade)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og blå

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Brun

Brun og Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Blå
(sjokolade)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Blå og Lilla

Brun og sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå og lilla

Sjokolade

Brun

Brun

Brun og Sjokolade

Brun og Sjokolade

Brun

Brun og Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade (dilution)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og blå

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Sjokolade

Sjokolade og Lilla

Sjokolade og Lilla

Lilla

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Blå og lilla

Sjokolade

Sjokolade og Lilla

Lilla

Rødt og Skillpadde

Han bortover

Hun Nedover

Brun

Brun (dilution)

Blå

Rød

Rød (dilution)

Crem

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

Brun og

Brunskillpadde

Brun (dilution)

Brun

Brun og blå

Brun

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

og Blåskillpadde

Brun

Brunskillpadde

og Blåskillpadde

Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Blå og

Blåskillpadder

Rød

Rød

Brunskillpadde

Rød

Brunskillpadde

Rød

Brunskillpadde

Rød

Rød

Rød

Rød (dilution)

Rød

Brunskillpadde

Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde


Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Rød og Crem

Rød og Crem

Rød og Crem

Crem

Rød

Brunskillpadde

Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde


Crem 

Rød

Rød og Crem

Crem

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brunskillpadde (Dilution)

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Rød

Brun

Brunskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Blåskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Blå

Crem 

Rød

Brun

Brunskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Crem

Blå

Blåskillpadde

Tabby parring

Fargen i parantes er ressesivt gen. Tabby(solid)= tabbymasket katt som bærer gen for solid(non-agouti)

Han bortover

Hun Nedover

Tabby

Tabby

(solid)

Solid (non-agouti)

Tabby

Tabby

Tabby

Tabby

Tabby

(solid)

Tabby

Tabby, Solid

Tabby, Solid

Solid (non-agouti)

Tabby

Tabby, Solid

Solid

FORKLARING RØD /SKILPADDE


Fargene skrevet i parantes er genet de bærer på.


Blå farge = Hannkatter.

Rød farge = Hunnkatter.

Sort er begge kjønn.

Foreldre


Foreldre


CP

MIT

HIGT MIT

BIC

MID.BI

HIGH BI

Color point

Color point

100%


Color point

Mitted

50%

50%

Color point

High Mitted


100%

Color point

Bicolor

50%50%Color point

Mid Bicolor


50%


50%Color point

High Bicolor
100%Mitted

Mitted

25%

50%

25%
Mitted

High Mitted


50%

50%
Mitted

Bicolor

25%

25%


25%

25%


Mitted

Mid Bicolor


25%

25%

25%

25%


Mitted

High Bicolor
50%

50%


High Mitted

High Mitted100%
High Mitted

Bicolor


50%50%


High Mitted

Mid Bicolor50%


50%


High Mitted

High BicolorBicolor

Bicolor

25%50%


25%

Bicolor

Mid Bicolor


25%


25%

25%

25%

Bicolor

High Bicolor
50%


50%

Mid Bicolor

Mid Bicolor20%


40%

40%

Mid Bicolor

High Bicolor

50%

50%

High Bicolor

High Bicolor


100%


Først litt info om van-genet "hvitflekks-genet" (White spotting factor)

Det finnes to typer hvite markeringer på Ragdollen.

Van-genet som gir bicolour,

og glow-genet/hvitflekks-genet, som gir mitted.


Van-genet er et dominant gen og kan altså ikke bæres uten å synes.

Hvitflekkgenet er også et dominant gen, men kan "maskeres" av et van-gen.

- High white, mid high og high mitted. Det er helt enkelt et begrep for å fortelle hvor meget hvitt det er på katten og dels et begrep for å vite hvor det hvite kommer fra. Men alle sammen registreres som RAG 03.


Man skiller på det vi kaller "true bicolour" og den bicolourvarianten som det kan bli om en parer to mitted katter. Det er dem vi kaller, high mitted.


I USA, Canada og Australia er det langt vanligere med bicolour som er high mitted.


-En true bicolour er en bicolour som bare har van-genet i en oppsetning, en sådan katt kan altså ikke få mitted kattunger om den pares med en colourpoint.

- En bicolour som er high mitted har altså hvitflekksgen i to oppsetninger og kan derfor heller ikke få colourpoint avkom selv om den pares med en colourpoint. Det vil kun bli mitted avkom

- En mid high er en bicolour som har begge anleggene for hvit. Det er altså avkom etter en mitted foreldre og en bicolour foreldre (true bicolour) En sådan katt har ofte for meget hvitt på kroppen, kan ha hvit haletupp, hvite ører osv...... pares en slik katt med en colourpoint så kan man få både bicolour og mitted, men ingen colourpoint.

- En high white er en bicolour som har van-genet i dobbelt oppsetning og får kun bicolour avkom om man parer med en colourpoint


Det er ofte vanskelig å vite eksakt hvilken "typ" av bicolour en har, dvs hvilken genotype den har. Man kan forsøke regne ut den med hjelp av stamtavler, eller ved å parre "den hvite" med en colourpoint å se hva det kommer ut av parringen.


 

Genotypisk . = er hva den genetisk er

Fenotypiske = er hva den ser ut til å være


Over ser dere en liste på hva en kan forvente seg ved å pare de forskjellige varianter.

Dette er rent statistisk med de ulike %, moder natur blander og gir, men oftest er det dette som stemmer.

Erfaringer fra mange oppdrettere etter mange års avlsarbeid.

Standard


Ragdoll vises i tre mønstre: Colourpoint , Bicolour og Mitted (agouti eller non-agouti) - og 20 fargevarianter - til sammen 60 varianter

GENERELL

Utseende:
Ragdoll er en fast, stor katt med en middels til sterkt boned muskuløs kropp. Solid i det helhetlige utseendet.

Størrelse:
Stor

Hode:
Form,
Medium størrelse, bred modifisert kile. Litt avrundet panne (ikke buet) viser en svak overgang til en flat fly mellom ørene. God høyde i profil

Nese,
Nesen er rett og viser en svak kurve i øvre tredjedel.

Kinn, hake, Muzzle,
Kinn godt utviklet, avsmalnende til en avrundet velutviklet, bred snute av middels lengde (aldri smale) og et velutviklet hake

Ører:
Form,
Mellomstore, brede ved basen, med avrundede tips
Plassering,
Sett bredde på skallen med en liten vipp fremover


Øyer:
Form,
Stor og oval. Ytre kant av øyet blenderåpning for å være på nivå med undersiden av ørene.
Farge,
Blå, jo mer intens jo bedre, i forhold til kroppsfarge

Nakke:
Kort og sterk

Kropp:
Struktur,
Lang kropp, middels til sterk benbygning, muskuløs. Bryst bred og godt utviklet. Muskuløs og tyngre i bakparten. Den modne katt er like bred på skuldrene som det er på bakparten.
Poter,
Store, runde og kompakte, hårtufser mellom tærne

Hale:
Lang, fortrinnsvis til skulderen, middels bred ved base, svakt konisk mot spissen. Vel "møblert", buskete.

Pels:
Struktur,
Mellom lang, tett, myk og silkeaktig tekstur, ligge med kroppen. Føles som kald silke å ​​ta på. Lengste rundt halsen og innramming ytterkanten av ansiktet som gir inntrykk av en smekke.
Kort på forsiden øker i lengde fra toppen av hodet til skuld ned på baksiden. Mellomlang til lang på siden, magen og bakparten.
Kort til middels lang på forbena.
Farge,
For fargevariantene se tabellen ovenfor. 


Merknader:
- hunner merkbart mindre enn hannene.
- mannlige underkjeve/hake bør tas i betraktning.

- utvikling er langsom, modning på 3 til 4 år 

- tillate for sesong pels


Diskvalifikasjon:
Øyer, annet enn blå øyne

Fife's rasestandard Ragdoll

Denne kan endres på etter GF hos Fife.

Link til Fifes side, men standard oppdatert på Engelsk HER

Først litt historie om ragdollen


Ragdoll er en ganske stor katt med silkemyk pels. Ikke stor i forhold til Maine Coon vell og merke. Den har blå, vakre øyne og et spennende hvitfelkksmønseter som bryter opp maskefargen.

Ragdoll uten hvit er også godkjente for både utstilling og avl. I motsetning til Hellig Birma kan Rgadoll ha hvitt på kroppen, og gjerne et hvitt bliss i pannen.


Filledukke

Navnet Ragdoll, som betyr filledukke kommer av at man i rasens oppstart mente at katten virket ganske slappe å løfte opp, at dee lot seg håndtere som litt tunge filledukker. Noen hevdet også den gang at de var ufølsomme og ikke kunne kjenne smerte, men det er nok bare en myte.

Men det stemmer at de blir ganske slappe og kosete når du blir kjælt med. De er kjent for å være rolige fine familiekatter.


Historie


Ragdoll stammer fra California i USA. Det var en tidligere Perser oppdretter, Ann Baker, som startet et arbeid med rasen. En svart perser ble parret med em hvit, langhåret huskatt kaldt Josephine. En hannkatt kalt Blackie ble beholdt for videre avl. Josephine fikk flere kull og deriblandt ble det født en hannkatt som ble brukt videre.

Han hadde maske og hvitt bliss. Han het Daddy Warbuck. Blackie og Daddy Warbucks ble brukt vider.

Etter Blackie beholdt Ann Baker en mørk, burmesertypet hunkatt, som hun kalte Buckwheat.

Daddy Rarbucks ble parret med moren til Josephine og på søsteren Buckwheat. Resultatet fra disse parringene ble de første kattene som ble registrert som Ragdoll.

I kullet med moren kom Fugianna, en brun bicolor hunkatt, og med søsteren kom en hunnkatt og en hannkatt, Tiki og Kyoto, som var colorpoint og mitted. 

Disse tre kattene dannet grunnlaget for det Ann Baker kalte "light side" og "dark side" av rasen. 

Så de tre første Ragdollene var en av hver av dagens varianter.

Ragdollen ble først anerkjent som selvstendig rase i 1965 i USA. FIFE godkjente rasen i 1991.Mønster og fargevarianter


Ragdoll er godkjent i mange fargevarianter, med og uten tabbymønster. I tillegg er det tre varianter av hvit, Colorpoint ( Uten hvitt)

Bivolor (ganske mye hvitt på beina, og med bliss) Mitted (Lite hvitt, hvite poter og hake).


POENGSKALA FIFé

Hode:Hodeform, nese, panne, kinn og neseparti Kjever/kjeker og tenner, hake, Form og størrelse på øynene. 25 p

Ører:Form Og plassering 5 p

Øyenfarge: 5 p

Kropp: Oppbygning, størrelse og benstamme 20 p

Ben og labber:Lengde på ben og form på labber 5 p

Hale:Form og lengde 5 p

Pels:Farge og Mønster 20 p

Kvalitet, Struktur og lengde 10 p

Kondition:Pressentasjon 5 p

Totalt: 100 p