Ringorm

Ringorm

Hudinfeksjon

Hva er ringorm

Link til infomasjon

* Hva er ring orm?


Ringorm er en type soppinfeksjon i huden hos pattedyr. Mennesker kan også smittes av sykdommen. Dyr som får sykdommen får ikke alltid symptomer, men kan også få varierende symptomer fra lett kløe og håravfall, til hårløse flekker med betennelser i huden.

Smitte spres ved direkte kontakt, enten med infiserte dyr eller personer, eller via soppsporer på utstyr og i dyrenes miljø. Smitte fra ringorm kan forebygges ved god hygiene, spesielt ved kontakt med dyr.

En spesiell type ringormsopp har storfe som hovedvert er vanlig i storfebesetninger i flere land. Typiske symptomer ved infeksjon hos storfe er flekkvise, ringformete, hårløse partier med melete eller skorpete belegninger. Ringorm var tidligere også en vanlig sykdom hos storfe i Norge, men forekomsten er betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Ringorm hos storfe og ringorm hos pelsdyr er B-sykdom, og Mattilsynet skal varsles ved mistanke om sykdommen.
*Denne informasjon finnes hos

mattilsynet