Innavl og genetisk variasjon

Innavl skaper vansker for en rase på sikt

Innavl hva er det?


Innavl er når to beslektede individer pares. Innavl fører til liten genetisk variasjon hos avkommet, fordi recessive alleler vil dobles.

Dette kan være ønskelig når det gjelder type og farge. For helse er innavl risikofylt. Mange skadelige gener er recessive, og forårsaker ingen problemer når katten også har andre gener som dominerer. Dersom sykdomsgenet dobles vil katten bli syk.


Genetisk variasjon – bred genbase – er derfor ønskelig ut fra helsemessige hensyn.


Forklaringer på begreper:


 • Innavl: Å pare to nært beslektede katter, eks tante og tantebarn.
 • Matadoravl: Å bruke en og samme hankatt så ofte at han blir dominerende i kommende generasjoner.
 • Utparring: Å parre med en katt som er helt ubeslektet.


Matadoravl, overforbruk av gode avlshanner, er en av hovedårsakene til tap av genetisk variasjon for en populasjon.


Katter vil instinktivt forsøke unngå innavl: En kattemor i naturen forsøker jage bort sine sønner når de er store nok til å klare seg selv (Braastad 2012). Dette er årsaken til at mange hunnkatter typisk ikke kommer overens med sønner om de beholdes i katteriet.Genetisk variasjon:

For høy grad av innavl fører til høy grad av homozygositet i kattens DNA. Dette er forbundet med blant annet dårlig immunforsvar (Lorimer 1998). En bred genbase er viktig for en rases sunnhet.


Ofte snakkes det om at man streber etter homozygositet, for å befeste de gode egenskapene. For de få gener som styrer for eksempel type eller farge er det slik, men totalt sett må man ha stor genetisk variasjon for å unngå innavlsdepresjon.


Dersom man ønsker forbedre en rase, utseende, egenskaper eller helse, må man ha genetisk variasjon. For å oppnå dette skal ikke gjennomsnittlig totalinnavl ligge på mer enn 6,25 % over tid i rasen som helhet. Dersom man gjør en tett paring bør man pare ut igjen i neste generasjon.Innavlsdepresjon:

Når tegn på innavlsdepresjon melder seg kan det være for sent å rette opp skadene. Tegn kan være:


 • økning i arvelig sykdom
 • problemer med immunforsvaret
  • økt forekomst av autoimmun sykdom
  • økt sårbarhet for infeksjon
 • økt hyppighet av kreft, særlig blant unge katter
 • redusert fruktbarhet
  • små kull (på grunn av fosterresorpsjon)
  • dårlig sædkvalitet
 • høy dødelighet for kattunger
 • assymetri i hodet
 • redusert størrelse på utvokste katter


Pawpeds database for å bergene innavl:  Det finnes flere funksjoner for å beregne innavl i Pawpeds:


  Stamtavlen uten å ha gjort innstillinger:

  Stamtavlen viser her innavlsgrad i 7 ledd.

  Trykk på Inbreeding viser “complete inbreeding” – total innavlsgrad bak til Foundation.  Foundation/Top 5 viser andel av toppkattene i stamtavlen ( dette får jeg ikke opp på denne katten, siden listen ikke er komplett, ikke alle legger sine katter i Paws). Listen viser alle Foundation kattene som ligger bak gjeldende katt som er registrert i Pavs. Som dere ser av merknad, er ikke alle katter bak denne katten registrert i Paws.