Blodgruppe

Blodgruppe/blodtype

Blodgruppe

Hva kan skje ved parring A /B blod

Blodgruppe

Blodtype/Blodgruppe


Blodtype informasjon om våre Birmaer, forhåpentligvis til ettertanke... skrevet av en Hellig Birma oppdretter:(dette gjelder selvfølgelig ikke bare hellig Birma)


Det finnes bare en grunn til at vi oppdretterer har begynt å interessere oss for hvilke blodtype våre Birmaer har,og det vil jeg presisere her:

EN HUNNKATT av blodtype B ,som blir parret med EN HANNKATT av blodgruppe A. ( IKKE MOTSATT)
Denne blodkombinasjonen kan føre til sykdom og død på deres avkom de første levetimene om en ikke tar forhåndsregler og holder ungene borte fra morens melk de første timene.
Dette gjelder kun når mor er B og far er A ( ikke motsatt )
Det er dette alt blodtype snakk dreier seg om, ikke mer, ikke mindre,dette er hele grunnen til at vi nå har begynt å interessere oss for blodtyper.


Jeg har en følese av at det er mye uvitenhet ang blodtyper,selv hos oppdrettere med lang erfaring.
Uvitenhet skaper ofte redsel og frykt for det ukjente,og når en gjør seg opp egne meninger uten og vite hvorfor,skremmer det meg.
Hvis B blod i utgangspungtet aldri skal brukes i avel,er min påstand at vi gjør birmaen en "bjørnetjeneste" Det er ikke bare kattene som blir testet og får svaret blod gruppe B , som gir B blodet videre "levevilkår".Ca halvparten av alle våre Birmaer som tester og får svar blodgruppe A er også bærere av et sjult B gen,og kan i neste rekke videreføre B genet til sine barn..
Så skal man få bort alt B blod matrielle kan man ikke bruke Birmaer med B blod i det hele tatt,det vil si at ca 50% av avelsdyrene vi har testet til blodgruppe A er sjulte bærere av blodgruppe B,disse kan da heller ikke brukes,i tilegg kommer alle som har testet som blodgruppe B.
Vi kommer til å sitte igjen med under halvparten av våre avelsdyr som brukes i dag,dette før vi tar hensyn til alle de andre faktorene som gjør at vi velger en avelspartner til vår katt.
Dette vil i andre rekke fort føre til høy innavlsprosent,og med seg fører dette til mer sykdom og ufruktbarhet.
Det må da et nøye planlagt avelsprogram til for at vi ikke skal ødelegge for våre flotte Birmaer.

Jeg mener vi må inkludere B blod i vår avel,men vi må være opplyst for å kunne bruke B blod på en fornuftig måte.
Med å forstå blodgruppene får man masse opplysninger,man kan ta med i den totale vurdering når man velger avlspartner til våre katter. I fremtiden vil det være svært viktig å vite avlsdyrenes blodtyper og hva kombinnasjonen blodtypene til foreldrene kan gi kattungene.Vet man blodgruppen kattungene har kan en velge om man ønsker å ikke selge B hunner til avel ,eller i det minste opplyse om blodtype før salg så ny eier kan ta stilling til blodtype B hunnens mulige problematikk i avel.
En vil ikke trenge å teste alle katter,da flere blodtypekombinasjoner på foreldrene gir sikkert svar på hvilke blodtype kattungene får.
Mange oppdrettere vet ikke blodgruppene kattene deres tilhører,og kan da ikke være forbredt om det skulle vise seg at kattemor er blodgruppe B,og er parret med en hann av blodgruppe A.
Jeg vil tro at for de fleste oppdrettere er det ikke ønskelig i utgangspungtet med en avlshunn av blodgruppe B,men desverre følger B-blodtypen, av og til "med på kjøpet", og man får ikke vite om dette før man tester katten selv,eller får problemer med kattungene etter fødsel.
Med kunskap om hvordan en kan parre våre Birmaer for å øke andelen med blodtype A katter,synes jeg ikke en skal velge bort et flott avlsdyr/avelspartner utelukkende på bakgrunn av blodtype.
Det finnes i dag flere metoder for å blodteste våre birmaer på ,men uansett hvilken metode en bruker kan man kun få ett av disse svarene : A , B , eller AB.
Blodgruppe AB (stor A+stor B ) er veldig skjelden,de regner med at under 1% av våre birmaer har denne blodgruppen,så jeg skriver ikke mer om denne blodgruppen,alt videre vil dreie seg om blodgruppe A og blodgruppe B som resterende 99% av våre birmaer har.
Da fordelt på at ca 25% er blodtype B og resterende ca 75% er blodtype A .

Blodgruppe består av store bokstaver,det er det vi får som svar når vi tester vår katt,enten står det en stor A eller en stor B.
Blodtype er noe ganske annet,får vi beskjed om at vår katt er blodgruppe A etter en test, vet vi ikke om den er Aa eller Ab (liten bokstav betyr usynlig/skjult )
Får vi beskjed om at vår katt er blodgruppe B etter en test,består den alltid av Bb ( en synlig og en usynlig b )

Så en A katts blodtype består enten av Aa eller Ab ,mens en B katts blodtype består alltid av Bb

En katt arver ALLTID et gen fra hver av sine foreldre,derfor består ALLTID en blodtype av to bokstaver.( En Synlig som vi kan teste oss frem til og en usynlig )

Hvis en katt arver en b fra den ene av sine foreldre og en a fra den andre,kommer ALLTID A'en først å blir den "Synlige / testbare bokstaven og skrives da som stor A. b'en kommer ALLTID sist om det er en A med i kombinasjonen,og skrives da sist, eks Ab

Jeg vil vise et eksempel : Mor er blodgruppe A men skjult bærer av b =(Ab) Far er blodgruppe A men skjult bærer av b =(Ab)

Vi har da to katter av blodtype Ab.( Mor Ab + Far Ab)
Det er alltid fire kombinasjoner som er mulig å sette sammen med bokstavene i en blodtype,husk da at det alltid må være en bokstav fra hver av foreldrene.
Eks 1 .( Mor Ab + Far Ab)
Første bokstav hos mor =A + første bokstav hos far = A = Aa
Første bokstav hos mor = A + andre bokstav hos far = b = Ab
Andre bokstav hos mor = b +Første bokstav hos far = A =Ab
Andre bokstav hos mor =b + Andre bokstav hos far = b = Bb

Dette viser at når begge foreldrene er Ab blir statistisk :
25 % av kattungene Aa
50% av kattungene Ab
25% av kattungene Bb
Eks 2 Katt 1 = Aa + Katt 2 = Bb (Aa + Bb )

Første bokstav hos katt 1+ Første bokstav hos katt2 = Ab
Første bokstav hos katt 1 + Andre bokstav hos katt 2 =Ab
Andre bokstav hos katt 1 + Første bokstav hos katt 2 = Ab
Andre bokstav hos katt 1 + Andre bokstav hos katt 2 = Ab

Denne kombinasjonen gir 100% kattunger av blodgruppe A , alle er blodtype Ab
* Konklusjon : Selv om man har to katter av blodgruppe A (eks 1= Ab+Ab ) kan man allikevell produsere 25% av avkommet som ren blodtype B.
Har man en katt av blodtype B man parrer med en katt man vet er blodtype Aa, blir ALLE kattunger blodgruppe A og blodtype Ab. ( Eks 2 Bb+Aa )
Så ved å vite våre katters blodtyper kan vi påvirke i den retning vi ønsker.
For å finne ut om katten vår er blodgruppe B,kan man ta en enkel blodtypetest og få et sikkert svar,blodtypen blir da Bb.
Så til den store utfordringen : Vi tester katten og den er blodgruppe A , hva nå ? Siden en katt alltid har en blodtypekombinasjon av to bokstaver,og når vi tester og får svar blodgruppe A vet vi at den skjulte/usynlige bokstaven er enten a eller b.
Det er jo denne hemmelige/skjulte, kombinasjonen som påvirker kattungenes blodtype etter en parring,det er ved å vite foreldre kattenes blodtype vi kan påvirke blodtypene på våre kattunger.

Så hvordan finner vi ut av A-katten vår sin blodtype? Om den er Aa eller Ab.
-Det er flere måter å gjøre det på,men alle munner ut i at avkom etter de aktuelle kattene må blodtestes,kun ved hjelp av kattungene etter en kombinasjon kan man fastslå foreldrenes fullstendige blodtyper.
-Om man parrer 2 katter av blodgruppe A ,og en eller fler kattunger etter disse foreldrene blir blodgruppe B ,er begge foreldrene Ab.
-Det samme er gjeldene om man parrer en katt av blodgruppe A med en katt av blodgruppe B ,kommer det avkom som er Blodgruppe B ,er den av foreldrene som var blodgruppe A en sikker blodtype Ab-katt.
-En katt som er blodtype Aa kan ALDRI få avkom som er blodgruppe B ,selv ikke når en parrer denne katten med en katt av blodgruppe B.
Kattunger etter en mor eller far av blodtype Aa ,er ALLTID blodgruppe A men kan være bærer av sjult b om den andre av foreldrene er Ab.
Er den ene av foreldrene Aa og er parret med en katt som er blodgruppe B ,blir alt avkom blodgruppe A og alle kattungene er blodtype Ab.
Eksemplene ovenfor er sikre måter,der man får et sikkert svar,mange vet allerede sine katters totale blodtype når de ha lest de overståene linjene,om man har blodtestet sine katters avkom.
Så til dere som allerede har en avlshunn eller avlshann av blodtype B ,dere har muligheten til den raskeste,sikreste og billigste måten å få svar på om katten dere parrer deres B-katt med er Aa eller Ab.
Parres en katt av blodgruppe A med en katt av blodgruppe B ,trenger vi ikke mange avkom for å få et sikkert svar på hva A-kattens totale blodtype er.
50% av avkommet blir statistisk B om blodgruppe A-katten er Ab.Er A-blod katten blodtype Aa vil det aldri komme blodgruppe B avkom.
Så har vi blodtestet 4-6 kattunger eller flere, etter en foreldre kombinasjon der den ene er A og den andre B ,er svaret så godt som helt sikkert,og en får et hurtig svar på hva blodtype A-kattens skjulte bokstav er.(Aa eller Ab)
NB! *Det må her sies at det i kombinasjon blodtype B hunnkatt som parres med blodtype A hankatt,kan gi dødelig utgang for kattungene som blir født med blodtype A,om de drikker melk fra sin mor de første timene etter fødsel,de må håndmates og holdes borte fra morens spener de første timene etter de er født,det er jo pga dette vi tester våre katter.
Så er muligheten til stede er det bedre å bruke en blodtype B hann på en blodtype A hunnkatt.Da blir det ingen komplikasjoner overhode.

%-vis fordeling av de ulike blodgruppene på Birma

Sverige,Finnland og Dannmark har for flere år tilbake begynt å blodtypeteste sine Birmaer,de har prøvd å kartlegge % fordelingen på de ulike blodgruppene. Forsøkene har ikke vært spesielt store.Det er gjort lignene forsøk rundt forbi i resten av Europa,også større forsøk i USA og Australia.
% fordeling av A ,B ,og AB blodgruppe variere veldig i de forskjellige forsøkene,men det ser ut til at alt peker i retning av at :
- Under 1% har blodgruppe AB
- Ca 25% er blodgruppe B (Bb)
- Resterende ca 75% er blodgruppe A
* Av disse ca 75% som er blodgruppe A ,er 50% Aa og 50% Ab

Dette stemmer bra overens med % blodtype fordeling under de forskjellige kombinasjonene på kattene vi parrer.

*Aa+Aa = 100% Blodtype Aa
*Aa+Ab = 50% Aa + 50% Ab
*Ab+Ab = 50% Ab + 50% Bb
*Aa+Bb = 100% Ab
*Ab+Bb = 50% Ab +50% Bb
*Bb+Bb = 100% Bb


Det må her presiseres at parrer en katter der BEGGE foreldre er blodgruppe B , vil vi øke andelen med B-blods katter i forhold til gjennomsnittet i dag.
Om man bevist bruker en Aa-blodtypet katt i kombinasjon med en partner,og da gjerne i kombinasjon med en annen Aa eller Ab katt,vil vi minske andelen av B-blods katter i forhold til gjennomsnittet i dag.
Om man bruker en B-blods katt i en parring,bør den andre katten helst være blodtype Aa eller Ab,vi vil på denne måten ikke øke antall B-blods katter i forhold til slik det er i dag.

Jeg håper disse opplysningene kan være til ettertanke,dette vil bli mer og mer aktuelt med tiden,om noen få år er nok oppdrettere flest mer bevist på blodtypene på sine katter.
B-blodtype kattene, og A blodgruppe katter, som har skjult gen for blodtype b, er ikke som en sykdom, men en del av den totale birmastammen på godt og vondt.
Det sier seg selv at det finnes MANGE B-blods katter, i Birma-oppdrett i dag, men så godt som ingen opplyser om dette. Det er ikke noe å skamme seg over, en må bare bruke dem riktig, og fornuftig.Se på dem som en resurs i videre blodtypebestemmelse på våre A katter.
Vi vil ikke øke andelen med B-blods katter,selv om vi bruker en ren B-blods katter i en parring, så lenge en unngår å parre B med B.
I dag står det skjeldent noe om avlskattenes blodtype på oppdretterenes hjemmesider, selv ikke hannkatter som lånes ut, og brukes i avl, har opplysninger om dette.
Jeg oppfordrer folk til å teste blodgruppe på sine avlsdyr, og fortsette prosessen med blodtesting av avkom, for å finne ut av den fulstendige blodtypen til deres foreldre, og for at kattungekjøpere kan ta kattungens blodtype med i den totale vurdering ved kjøp.
Jeg håper at det i løpet av kort tid står både blodgruppe og blodtype opplysninger, om de fleste av våre avelsdyr,og med tiden håper jeg det blir like vanlig å opplyse om dette ,som å skrive ned hvilke maskefarge katten/kattungen har.Kanskje til og med dem som har katt av blodtype B tør skrive det opp,og slutte å skamme seg over det.
NB ! * Et avelsdyr velges ut fra mange kriterier,blodtype er bare en av dem


.

Denne informasjonen har jeg kopiert fra Innternett