Farger/Genettikk/Avl

Farge og mønster

Colorpoint

Brun-RAG n. Blå-RAG a. Sjokolade-RAG b. Lilla-RAG c. Rød-RAG d.

Crem-RAG e.

Tabby colorpoint 

Bruntabby-RAG n 21. Blåtabby-RAG a 21. Sjokoladetabby-RAG b 21. Lillatabby-RAG c 21. Rødtabby-RAG d 21. Cremtabby-RAG e 21.

Skilpadde colorpoint

Brunskillpadde-RAG f. Blåskillpadde-RAG g. Sjokoladeskillpadde-RAG h.

Lillaskillpadde-RAG j. 

Skilpaddetabby colorpoint

Brunskillpadde tabby-RAG f 21. Blåskillpadde tabby-RAG g 21. Sjokoladeskillpadde tabby-RAG h 21. Lillaskillpadde tabby RAG j 21.

Bicolor

Brun-RAG n 03. Blå-RAG a 03. Sjokolade-RAG b 03. Lilla-RAG c 03 Crem-RAG e 03. Rød-RAG d 03.

Tabby bicoclor

Bruntabby-RAG n 03 21, Blåtabby-RAG a 03 21. Sjokoladetabby-RAG 03 21. 

Lillatabby-RAG c 03 21. Cremtabby-RAG e 03 21. Rødtabby-RAG d 03 21

Skillpadde bicolor

Brun Skillpadde-RAG f 03 . Blå Skillpadde-RAG g 03.

Sjokolade Skillpadde-RAG h 03. Lilla Skillpadde-RAG j 03.

Skillpaddetabby bicolor

Brun Skillpaddetabby- RAG f 03 21. Blå Skillpaddetabby-RAG g 03 21.

Sjokolade Skillpaddetabby-RAG h 03 21. Lilla Skillpaddetabby-RAG j 03 21.

MITTED

Brun mitted-RAG n 04. Blå mitted-RAG a 04. Lilla mitted-RAG c 04. Sjokolade mitted-RAG b 04. Rød mitted-RAG d 04. Crem mitted-RAG e 04.

Tabby mitted

Brun tabby-RAG n 04 21. Blå tabby-RAG a 04 21. Lilla tabby-RAG c 04 21. Sjokolade tabby-RAG b 04 21. Rød tabby-RAG d 04 21.

Crem tabby-RAG e 04 21.

Skillpadde Mitted

Brun Skillpaddemitted-RAG f 04. Blå Skillpaddemitted-RAG g 04. Lilla Skillpaddemitted-RAG j 04. Sjokoladeskillpadde mitted-RAG h 04. 

Skillpaddetabby Mitted

Brun Skillpaddetabby mitted-RAG f 04 21.

Blå Skillpaddetabbymitted-RAG g 04 21.

Lilla Skillpaddetabbymitted-RAG j 04 21. Sjokoladeskillpaddetabby mitted-RAG h 04 21. 

Farge kombinasjonerBrun (n) Hun

Blå (a) Hun

Lilla (c) Hun

Sjokolade (b)Hun

Rød (d) Hun

Crem (e) Hun

Brun skillpadde (f) Hun

Blåskillpadde (g) Hun

Sjokoladeskillpadde (h) Hun

Lillaskillpadde (j) Hun

Brun Hann

n

n

n

n

n,d,f

n,f

n,d,f

n,d,f

n,f

n,f

Blå Hann

n

a

a

n

a,d,g

a,g

n,d,f

a,d,g

n,f

a,g

Lilla Hann

n

a (avkom bærer)

c

b

a,d,g

e,c,j

n,d,f

a,d,g

c,b,h

a,c,g,j

Sjokolade Hann

n

(avkom bærer)

n (avkom bærer)

b

b

n,d,f

j,b,h,n,f

n,d,f

n,d,f

n,b,f,h

n,b,f,h

Rød (d) Hann

n,f

n,f

n,f

n,f,d

d

d

n,d,f

n,d,f

n.d.f

a,d,g

Crem (e) Han

n,f

a og g

n,a,d,c,f,g,h,j

n,b,e,f,h

d

d,e

n,d,f

e,a,g

n.d.f

d,e,j,g

Sjokolade og dilutionHer er stor mulighet for at jeg har missforstått noe. Men link til genetikk HER

Han bortover

Hun Nedover

Brun

Brun (Dilution)

Brun Sjokolade

Brun (dilution og sjokolade)

Blå

Blå
(sjokolade)

Sjokolade

Sjokolade (dilution)

Lilla

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun (Dilution)

Brun

Brun og Blå

Brun

Brun og blå

Brun og blå

Brun og blå

Brun

Brun og blå

Brun og blå

Brun Sjokolade

Brun

Brun

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun og sjokolade

Brun (dilution og sjokolade)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og blå

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Brun

Brun og Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Blå
(sjokolade)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Blå og Lilla

Brun og sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå og lilla

Sjokolade

Brun

Brun

Brun og Sjokolade

Brun og Sjokolade

Brun

Brun og Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade

Sjokolade (dilution)

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Brun og blå

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Sjokolade

Sjokolade og Lilla

Sjokolade og Lilla

Lilla

Brun

Brun og Blå

Brun og Sjokolade

Brun, Blå, sjokolade og lilla

Blå

Blå og lilla

Sjokolade

Sjokolade og Lilla

Lilla

Rødt og Skillpadde

Han bortover

Hun Nedover

Brun

Brun (dilution)

Blå

Rød

Rød (dilution)

Crem

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

Brun og

Brunskillpadde

Brun (dilution)

Brun

Brun og blå

Brun

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

og Blåskillpadde

Brun

Brunskillpadde

og Blåskillpadde

Blå

Brun

Brun og blå

Blå

Brun

Brunskillpadde

Brun

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Blå og

Blåskillpadder

Rød

Rød

Brunskillpadde

Rød

Brunskillpadde

Rød

Brunskillpadde

Rød

Rød

Rød

Rød (dilution)

Rød

Brunskillpadde

Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde


Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Rød og Crem

Rød og Crem

Rød og Crem

Crem

Rød

Brunskillpadde

Rød og crem

Brunskillpadde

Blåskillpadde


Crem 

Rød

Rød og Crem

Crem

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brunskillpadde (Dilution)

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Rød

Brun

Brunskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Blåskillpadde

Brun og

Rød

Brunskillpadde

Brun og blå

Rød og crem

Brunskillpadde og

Blåskillpadde

Blå

Crem 

Rød

Brun

Brunskillpadde

Rød og Crem

Brun og blå

Brunskillpadde

Blåskillpadde

Crem

Blå

Blåskillpadde

Tabby parring

Fargen i parantes er ressesivt gen. Tabby(solid)= tabbymasket katt som bærer gen for solid(non-agouti)

Han bortover

Hun Nedover

Tabby

Tabby

(solid)

Solid (non-agouti)

Tabby

Tabby

Tabby

Tabby

Tabby

(solid)

Tabby

Tabby, Solid

Tabby, Solid

Solid (non-agouti)

Tabby

Tabby, Solid

Solid

FORKLARING RØD /SKILPADDE


Fargene skrevet i parantes er genet de bærer på.


Blå farge = Hannkatter.

Rød farge = Hunnkatter.

Sort er begge kjønn.