pd-PRA

pd-PRA

Øyesykdom

Hva er pd-PRApd - Progressive Retinal Atrophy Direkte link (Engelsk)

Raser som trolig er mest utsatt.

Symptomer

Behandling

Diagnosering av pd-PRA

Jeg leter etter mer innformasjon på Norsk, men dette er en svært sjelden sykdom hos Ragdoll.

Nå 04.04.22 er det kommet informasjon om PRA i aristokatt, å det er her jeg har hentet informasjon.Det er et nytt krav om DNA-test av PRA for ABY og SOM - men hva er det egentlig?


ØYENSYKDOM PRA


PRA står for Progressiv Rentnal Atofphy. Retina er netthinnen i øyet. Atrofhy betyr at organet blir gradvis ødelagt, så det ikke virker som det skal.

-PRA er en øyesykdom

_ Netthinnen, retina blir gradvis ødelagt og katten blir til slutt helt blind.

-Finnes hos Abyssiner, Somali, Bengal, Siameser, Orientalsk korthår og relaterte raser.

-PRA kan DNA-testes, se under

_- Recessiv arvegang, må arves fra begge foreldrene for å gi sykdom.


Netthinnen er den  del av øyet som fanger opp synsinntrykk. PRA gjør at netthinnen gradvis ødelegges. Diagnose stilles ved øyenlysning. Øyet blir først tåkete, og katten ser dårligere og dårligere. Vanligvis er katten helt blindi 4-5 års alder. Utvikling av sykdommen kan varier og gå raskere eller saktere. Det fins ingen behalndling.


DNA, TESTKRAV og ANBEFALINGER


Det er oppdaget fire forskjellige mutasjoner som hver for seg gir forskjellige varianter av PRA. Mutasjonene er rasespesifikke. Det er den vanligste av disse som nå er obligatorisk å teste for enkelte raser.


OBLIGATORISK TEST FOR ABY OG SOM -PRA-rdAc:


PRA-rdAc fins hos Aby, Som,Sia og Osh og rasker som har disse rasnee i linjene sine. OCI, BEN, LPL, CRX, SIN osv. Årsaken er en mutasjon i genet CEP290. Sykdommen utvikles ganske sent, med blindhet rundt 5års alder som det mest vanlige. For Abussiner og Somal er denne mutasjonen obligatorisk å teste. For de andre rasene som kan ha mutasjonen er test av PRA-rdAc anbefalt. ( Jeg tester mine for dette selv om det verkjen er anbefalt eller nødvendig)

Alle de vanlige laboratiriene tilbyr denne analysen: Laboklin, Langford, MYCatDNA UC Davis/VGL.Tre andre PRA-varianter med anbefalte tester:


PRA-rdy fins hos ABY, SOM og OCI og gir en PRA-variant som utvikler seg i ung alder, helt ned mot 7 ukers alder. Denne spesielle typen er sjelden, og den nedarves dominat, en kopi av mutasjon gir sykdom. Årsaken er en ,utasjoni CRX-genet (har ikke å gjøre med Cornish- Rex rasen). Laboriatorier som tilbyr denne testen: Laboklin, UC Davis/VGL-


PRA-b fins hos Bengal (og Toyger). Årsaken er en mutsjon i ganet KIF3B. Denne varianten utvikles gradvis, og gir tap av syn ved rundt 2 års alder. Varianten nedarves recessivt, og det antas at 2 - 18% av alle Bengal er bærer. Alle de vanlige laboriatorenen tilbyr tester for dette.

Laboklin, Langford, MYCatDNA UC Davis/VGL.


PRA-pd fins hos Persen, Exotik, Britisk korthår,Ragdoll, CHA, RUS og TUA og raser der disse rasene finne si linjene. SRL osv. 

Denne PRA-varianten utvikles i ung alder, med tap av syn fra 4 mnd alder, og er relativt sjelden. Den nedarves recessict og omtrent 4-5% av europeiske Persere er bærere av varianten. (Klilde Langford). Alle de vanlige laboriatoriene tilbyre denne testen.


AVLSANBEFALINGER


Tre av PRA-variantene nedarves recessivt, det betyr at en katt med bare en kopi (bærer) av mutasjon er frsik selv. Mutsjonene må arves fra begge foreldrene for at katten skal få sykdommen. Så lenge man ikke parrer to bærere med hverandre er det ingen fare.

Det betyr at man IKKE skal ta ut alle bærere av avl, men passe på at man parer med en negativ N/N. Dette gjelder alle sykdommer som nedarves Recessivt.

Burde alle PRA-variantene være obligatorisk å teste?


De tre andre variantene av PRA utvikler blindhet i ung alder. så det oppdages mye raskere i linjene der det fins. Det er derfor enklere å spore de kattene som må ut av avl, før de blir fertile, og uten å DNA-teste.


FIFE har også vedtatt en regel om at for at testing skal være obligatoris, så bør sykdommen v'ære vanlig nok til å gi vesentlig problemer i rasen, slik at testing gjør en forskjell.

Det er likevel lurt å teste sporadisk, for å oppdage individer som ikke utvikler blindhet tidlig, eller som til og med klarer å skjule sin blindhet for eieren. (Det går an, helt sant, mange blinde katter klarer seg fint i sine kjente omgivleser).


Den varianten som nå er obligatorisk å teste gir ikke problemer for katten er - år og allerede er brukt i avl. Noen få utvikler ikke sykdommen i det hele tatt. Derfor er kjent DNA-status nødvendig for å vite hvor risikoen fins. Andre raser som kan ha PRA-rdAc bør også ha kjent status for denne. Om man f.eks importerer fra linjer hvor ikke så mye er kjent bakover i tavlen, så er det lurt å teste med en større testpakke, for å oppdage de mer uventede og sjeldensykdomsmutasjoner som kan finnes. For raser der noviser er tilatt er dette enda viktigere.... 

Informasjon over er innehete fra Aristokatt nr 1 2022
( Jeg mener vi som oppdrettere har et sasvar, og bør teste kattene våre for alt vi kan teste dem for, slik at vi er så sikre som mulgi på å ikke føre videre arvlig sykdom. Men det er min personlige mening. Hvorfor utsette en katt for blindehet, når vi enkelt kan teste for dette?)