pd-PRA

pd-PRA

Øyesykdom

Hva er pd-PRApd - Progressive Retinal Atrophy Direkte link (Engelsk)

Raser som trolig er mest utsatt.

Symptomer

Behandling

Diagnosering av pd-PRA

Jeg leter etter mer innformasjon på Norsk, men dette er en svært sjelden sykdom hos Ragdoll.