Selges / For sale

Nordlæningen's Ragdoll

til salgs / for sale

 

Når kattungene flytter i nytt hjem er de:

 

* Minst 12- 14 uker gamle

 

* Registrert hos NRR/Fife

 

* Avmasket

 

* 1 Grunnvaksinert

(2 vaksiner dersom de er over 16 uker når di flytter)

 

* Chip merket

 

* Helseskjekket

 

 

 

Sosiale, trygge og usannsynlig søte kosebamser

 

Kattunger til kos ev. utstilling koster fra 8000,- Norske kroner.

Du må betale et Depositum på 2000 i tilegg til kjøpesummen.

(Dette er et depositum som kun gjelder kosekatter, pga krav om kastrering)

 

Katten må være sterilisert/Kastrert innen dem er 6 mnd for å få

tilbake depositum, med mindre annet er avtalt.

 

Dersom avtalen/kontrakten brytes kan katten hentes tilbake av oppdretter.

 

 

Pris avlskatt fås på forespørsel.

Export av avlskat fra 1800 Euro.

 

ENGLISH

 

When the kittens are moving to a new home they are:

 

* At least 12- 14 weeks old, or more if its one Export

 

* Registered in NRR/Fife

 

* Avmasket

 

* 1 Basic Vaccinated

  (2 vaccines if they are over 16 weeks when di moves)

 

* Chip brand

 

* Health Checked

 

 

 

Social, confident and cute teddy bear

 

Kittens to cuddle. Exhibition costs from 8000, - Norwegian kroner.

You must pay a deposit of 2000 in addition to the purchase price.

(This is a deposit which applies only to snuggle cats, because demand for castration)

 

The cat must be spayed / Neutered within them is 6 months to get

back deposit, unless otherwise agreed.

 

If the agreement / contract is broken cat can be retrieved by the breeder.

 

 

 

Export of avlskat from 1800 Euro. They also get Rabis vaccine

Ruth-Hanne Olsen lager disse på bestilling. Både på skifer og på driv ved.

Å hun kan nås på telefon 91344461. Dersom du ønsker noe lignende, eller med et helt annet motiv.

Det blir i tilegg lakket, så det tåler vær og vind. Dere kan også søke henne opp på fb.